شرایط و قوانین

شرایط و قوانین فروشگاه پرهون کوشا

قوانین حاکم بر دادو ستد در فروشگاه، مطابق قوانین کشوری جمهوری اسلامی ایران می باشد

این فروشگاه جهت عرضه کالا بصورت عمده طراحی شده و تک فروشی در داخل آن انجام نمی گیرد

تبادلات مالی و کالا با تماس و توافق مشتری و فروشنده صورت خواهد پذیرفت