ساعتهای آکریلیک ضخامت 20mm

بدنه اصلی این نوع ساعتها از طلق آکریلیک با ضخامتهای مختلف و در رنگهای مختلف ( بنا به سفارش ) می باشد


جستجوی دقیق تر